Kendini Test Et

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Bu test 1974 tarihinde geliştirilmiş olup, 1991 yılında Seber tarafından Türkçe' ye çevrilmiştir. Geleceğe yönelik olumsuz beklenti ye da düşünceleri içeren cümlelerden size uygun olanları evet ye da hayır olarak kodlayınız.

Beck Anksiyete Ölçeği

Bu test insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini göre uygun cevabı seçiniz

Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği

Anne-Baba Tutum Ölçeği

Beden Duyumları Ölçeği

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği

Endişe Şiddeti Ölçeği

Beck Depresyon Envanteri

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

SCL-90-R

Mizaç Karakter Envanteri

Bu anket formunda kişilerin kendi tutumlarını, görüşlerini, ilgilerini ya da kişiselduygularını tanımlarken kullanabilecekleri ifadeleri bulacaksınız.

Yale Brown Obsesif Kompülsif Ölçeği